Kirjeldus:

Tööde eesmärgiks oli DHL juurdeehituse süsteemide juhtimine ning keskse süsteemi loomine.

EXTech Design OÜ ehitas välja Johnson Controls Metasys keskkonnal põhineva haldussüsteemi. FEC seeria kontrolleritega juhitakse õhkkütteseadmeid ning komplektsed agregaadid liideti süsteemi ADFWeb ModBus-BacNet konverteriga.

Seadmed
  • Johnson Controls süsteemihalduskontroller Metasys NCE (Network Configuration Engine, MS-NCE2560-0)
  • Johson Controls Metasys FEC kontrollerid (Field Equipment Controller, MS-FEC2611-0)
  • Johson Controls Metasys IOM laiendused (Input/output Module, MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM4711-0, MS-IOM2721-0)
Tööd
Laoruumide õhkkütteseadmete juhtimissüsteemi ehitamine, ventilatsioonisüsteemi sidumine keskjuhtimissüsteemiga, andurite paigaldamine, kaablite paigaldamine, süsteemide programmeerimine ja visualiseerimine

Projekti detailid:

  • Tellija
    Eventus Ehitus OÜ
  • Süsteemid
    Õhkkütte süstemid, ventilatsioon, serveriruumi keskkonna monitoorimine
Tehtud tööd